Informații cu privire la

Colegiul de Redacție

COMITETUL DE REFERENŢI ŞTIINŢIFICI

Prof. univ. dr. abilitat Ion IFRIM

Decanul Facultățiide Ştiinţe Juridice, Universitatea ”Hyperion” Bucureşti
CS II, Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu”

Prof. univ. dr. Ion CRAIOVAN

cercetător științific al Institutului de Cercetări Juridice„Acad. Andrei Rădulescu”, Bucureşti

Prof. univ. dr. Alexandru BOROI

Universitatea ”Titu Maiorescu”, Bucureşti

Prof. univ. dr. Veronica STOICA

Universitatea ”Hyperion”, Bucureşti

Prof. univ. dr. Mara IOAN

Universitatea „Spiru Haret”, Brașov

Prof. univ. dr. Viorel VASILE

Universitatea ”Hyperion” Bucureşti

Prof. univ. dr. Luca IAMANDI

Universitatea “Danubius”, Galaţi

Prof. univ. dr. emerit Tudor AMZA

Facultatea de Ştiinţe Juridice, Universitatea ”Hyperion” Bucureşti

Dr. Iosif FRIEDMANN-NICOLESCU

CS Asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu”

Conf. univ. dr. OTILIA SARBU

Secretar stiintific, Secţia de filologie şi literatură, Academia Română          

Prof. univ. dr. MIHAI BADESCU

ASE – Academia de Studii Economice din București

Prof. univ. dr. STOICA FLORENTINA CAMELIA

ASE – Academia de Studii Economice din București

Prof. univ. dr. Luis SANJUAN

Universitatea Las Palmas de Gran Canaria, Spania

Prof. univ. dr. Andrea BORRONI

Universitatea della Campania “Luigi Vanvitelli”, Italia

INFO revistă

Titlu: Revista de Drept și Administrație Publică, Facultatea de Științe Juridice, Universitatea ”Hyperion”

Redactor şef: Prof. univ. dr. abilitat Ion IFRIM

Editura Victor
ISSN 2069 (format tipărit);

Subiect: Revista de Ştiinţe Juridice

Periodicitate: anual

Tipul publicaţiei: ştiinţifică / academică;

Limba de publicare: romană, engleză, franceză;

Indexare în baze de date internaţionale: BDI

Sediul redacţiei:

Facultatea de Științe Juridice, Hyperion, Calea Călăraşilor 169, Sector 3, București, 030615

Telefon:
+4 021 327 44 64

Fax:
+1 617 700261

Email:

secretariat@hyperion.ro

Colectivul de redacție

Redactor şef:  

Prof.univ.dr. Amza Tudor

Redactori:

Conf.univ.dr. Ionescu Mircea Felix Melinești

Conf.univ.dr. Seceleanu Lidia

Conf.univ.dr. Dumitrescu Cristian

Conf.univ.dr. Nour Andrada

Conf.univ.dr. Pădure Loredana

Conf.univ.dr. Stolojescu Grigore

Lector univ.dr. Călinoiu Eduard

Lector univ.dr. Țăranu Daniela

Lector univ.dr. Giurcă Bogdan

Asistent univ.dr. Toma Georgian

fost student Pavel Codrin

fostă studentă Pavel Cristina

Secretar general de redacţie: prof.univ.dr. abilitat Ion IFRIM

Membri: Dragnea Mioara

                Holban Petruța