Caută
Close this search box.

Revista de Drept și Administrație Publică

Facultatea de Ştiinţe Juridice, Universitatea Hyperion

Revista Facultății de Ştiinţe Juridice Hyperion este prin excelenţă cea de cercetare ştiinţifică fundamentală în toate domeniile dreptului, a legislaţiei naţionale, precum şi în domeniul dreptului public internaţional şi al dreptului european, al teoriei generale şi a filosofiei dreptului, al dreptului tehnologiei informației, al dreptului sportului.

Fii la curent cu cele mai recente
lucrări științifice juridice

Revista de Drept și Administrație Publică, Universitatea Hyperion

Ideile directoare ale tematicilor de cercetare iau în considerare tendinţele actuale şi de perspectivă ale cercetării juridice din ţările avansate şi oportunităţile de obţinere a unor rezultate deosebite, cu un grad sporit de originalitate, în mod particular, România cât şi a ţărilor în tranziţie care au aderat la Uniunea Europeană